Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
R, A, F, L, A, I, E, N, T:

Mots de 9 lettres:

flanerait[12], raflaient[12]

Mots de 8 lettres:

flanerai[11], alfatier[11], eraflait[11], frelatai[11], fanerait[11], renfaita[11], eraflant[11], rafalent[11], flairant[11], flairent[11], refilant[11], renfilat[11], renflait[11], reniflat[11], alentira[8], alternai[8], latanier[8], ralaient[8]

Mots de 7 lettres:

eraflai[10], fanerai[10], flanera[10], renfila[10], renflai[10], renifla[10], anatife[10], enfaita[10], flanait[10], enfilat[10], enflait[10], filante[10], eraflat[10], frelata[10], flairat[10], raflait[10], ferlait[10], liftera[10], refilat[10], relatif[10], relifta[10], trefila[10], farinat[10], fraient[10], freinat[10], inferat[10], raflant[10], ferlant[10], raflent[10], renflat[10], riflant[10], riflent[10], lainera[7], ailante[7], alienat[7], analite[7], alertai[7], alitera[7], alterai[7], ratelai[7], relatai[7], talaire[7], talerai[7], alterna[7], antrale[7], ralante[7], alentir[7], ralenti[7], reliant[7], retinal[7], trenail[7]

Mots de 6 lettres:

flanai[9], enfila[9], enflai[9], finale[9], erafla[9], rafale[9], flaira[9], raflai[9], ferial[9], ferlai[9], filera[9], flaire[9], refila[9], fanera[9], farani[9], farina[9], farine[9], freina[9], infera[9], flaner[9], renfla[9], fatale[9], elatif[9], felait[9], fetial[9], fileta[9], fanait[9], feinta[9], fienta[9], flanat[9], enflat[9], felant[9], fletan[9], filant[9], filent[9], fartai[9], tarifa[9], ferait[9], fretai[9], refait[9], tarife[9], raflat[9], ferlat[9], filtra[9], flirta[9], riflat[9], filtre[9], fletri[9], flirte[9], lifter[9], firent[9], fretin[9], aliena[6], alinea[6], alaire[6], laiera[6], ranale[6], lainer[6], lanier[6], etalai[6], taenia[6], natale[6], lainat[6], alenti[6], eliant[6], enliat[6], laient[6], latine[6], liante[6], aerait[6], alerta[6], altera[6], ratela[6], relata[6], talera[6], ralait[6], aliter[6], altier[6], latrie[6], litera[6], reliat[6], ritale[6], aerant[6], airant[6], naitra[6], rainat[6], ratina[6], traina[6], airent[6], aretin[6], entrai[6], inerta[6], naitre[6], raient[6], ratine[6], renait[6], reniat[6], rentai[6], riante[6], tarine[6], traine[6], antral[6], ralant[6], ralent[6], linter[6]

Mots de 5 lettres:

felai[8], faena[8], fanai[8], faine[8], fanal[8], flana[8], enfla[8], flane[8], final[8], felin[8], fenil[8], flein[8], afare[8], faire[8], ferai[8], feria[8], fiera[8], anale[5], laina[5], alien[5], enlia[5], laine[5], liane[5], aerai[5]