Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
M, A, L, A, X, I, O, N, S:

Mots de 9 lettres:

malaxions[19]

Mots de 8 lettres:

malaxons[18]

Mots de 7 lettres:

axonais[16], laminas[8], malsain[8], omanais[8], lamions[8], osmanli[8]

Mots de 6 lettres:

xalams[16], smilax[16], mixons[16], oxalis[15], axions[15], animal[7], lamina[7], anomal[7], monial[7], alisma[7], lamais[7], malais[7], salami[7], animas[7], manias[7], limans[7], malins[7], milans[7], somali[7], samoan[7], aimons[7], amnios[7], maison[7], lamons[7], limons[7], lainas[6], anolis[6], insola[6], nolisa[6]

Mots de 5 lettres:

xalam[15], maxis[15], mixas[15], moxas[15], axial[14], axais[14], axons[14], saxon[14], ixons[14], lamai[6], anima[6], mania[6], liman[6], malin[6], milan[6], limon[6], aimas[6], maias[6], masai[6], lamas[6], smala[6], islam[6], limas[6], mails[6], malis[6], amans[6], manas[6], imans[6], mains[6], minas[6], moais[6], moisa[6], mosan[6], soman[6], moins[6], laina[5], anoli[5], alias[5], salai[5], anisa[5], naias[5], nasal[5], anils[5], salin[5], saola[5], alios[5], alois[5], isola[5], salon[5], sonal[5], linos[5], lions[5], nolis[5], solin[5]

Mots de 4 lettres:

maxi[14], mixa[14], manx[14], moxa[14], axai[13], inox[13], noix[13], axas[13], axis[13], ixas[13], saxo[13], aima[5], maia[5], lama[5], lima[5], mail[5], mali[5], aman[5], mana[5], iman[5], main[5], mina[5], moai[5], olim[5], amas[5], amis[5], mais[5], misa[5], sima[5], mals[5], slam[5], mils[5], mans[5], mins[5], maos[5], maso[5], moas[5], soma[5], miso[5], mois[5], omis[5], mons[5], noms[5], anal[4], anil[4], aloi[4], lino[4], lion[4], loin[4], sala[4], ails[4], lais[4], lias[4], sali[4], sial[4], sila[4], anas[4], sana[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], lins[4], osai[4], laos[4], olas[4], lois[4], silo[4], soli[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4]

Mots de 3 lettres:

ami[4], mai[4], mal[4], mil[4], man[4], min[4], mao[4], moa[4], moi[4], mol[4], mon[4], nom[4], mas[4], mis[4], ail[3], lai[3], lia[3], ana[3], nia[3], lin[3], lao[3], ola[3], loi[3], oil[3], ion[3], aas[3], asa[3], ais[3], sai[3], las[3], sal[3], ils[3], lis[3], sil[3], ans[3]