Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
F, A, R, I, N, E, R:

Mots de 7 lettres:

fariner[10], refrain[10]

Mots de 6 lettres:

farine[9], freina[9], infera[9], ferrai[9], rainer[6]

Mots de 5 lettres:

faine[8], faire[8], ferai[8], feria[8], fiera[8], fraie[8], faner[8], infra[8], frein[8], ferra[8], frira[8], ferir[8], frire[8], anier[5], arien[5], niera[5], raine[5], renia[5], airer[5], errai[5], raire[5], narre[5]

Mots de 4 lettres:

fane[7], nafe[7], afin[7], naif[7], fine[7], nife[7], fare[7], fera[7], frai[7], fier[7], nerf[7], aine[4], aire[4], raie[4], reai[4], rani[4], nier[4], rein[4], rien[4], erra[4], rare[4], rira[4], rire[4]

Mots de 3 lettres:

fia[6], fie[6], fan[6], nef[6], fin[6], nif[6], far[6], fer[6], rif[6], aie[3], ane[3], nia[3], nie[3], are[3], rea[3], air[3], ira[3], rai[3], ria[3], ire[3], rie[3]

Mots de 2 lettres:

fa[5], fi[5], if[5], ai[2], an[2], na[2], en[2], ne[2], in[2], ni[2], ra[2], re[2], ri[2]