Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
B, A, R, R, I, S, S, I, O, N, S:

Mots de 11 lettres:

barrissions[13]

Mots de 10 lettres:

barrissons[12], rassirions[10]

Mots de 9 lettres:

brairions[11], basirions[11], braisions[11], baissions[11], brassions[11], arrisions[9], saisirons[9], rassirons[9]

Mots de 8 lettres:

abriions[10], barrions[10], brairons[10], baisions[10], biaisons[10], sainbois[10], basirons[10], braisons[10], brasions[10], sabrions[10], brisions[10], baissons[10], bissions[10], brassins[10], brossais[10], brassons[10], rairions[8], arisions[8], ironisas[8], rosirais[8], arrisons[8], rissions[8]

Mots de 7 lettres:

boirais[9], abrions[9], borains[9], bornais[9], barrons[9], boisais[9], baisons[9], basions[9], bonsais[9], snobais[9], bisions[9], brisais[9], brassin[9], risbans[9], brossai[9], brasons[9], sabrons[9], brisons[9], bissais[9], bassins[9], bossais[9], bassons[9], bissons[9], brossas[9], airions[7], ironisa[7], rosirai[7], rairons[7], ririons[7], ionisas[7], raisins[7], arisons[7], raisons[7], rasions[7], irisons[7], rasoirs[7], rosiras[7], sarrois[7], sinisas[7], saisons[7], rassois[7], rossais[7]

Mots de 6 lettres:

boirai[8], borain[8], bornai[8], binais[8], boisai[8], bonsai[8], snobai[8], brisai[8], nibars[8], risban[8], arbois[8], boiars[8], boiras[8], robais[8], barons[8], bornas[8], borins[8], brions[8], robins[8], barris[8], bisais[8], bissai[8], basins[8], bassin[8], sabins[8], boisas[8], bossai[8], basons[8], basson[8], snobas[8], bisons[8], brisas[8], sabirs[8], brisis[8], brossa[8], bissas[8], bossas[8], ionisa[6], raisin[6], airons[6], norias[6], ornais[6], raison[6], irions[6], riions[6], rirais[6], arrois[6], rasoir[6], rosira[6], rirons[6], sinisa[6], saison[6], irisas[6], saisir[6], arsins[6], sarins[6], rosais[6], rossai[6], rasons[6], sarons[6], sonars[6], rassir[6], saisis[6], assois[6], rassis[6], rossas[6]

Mots de 5 lettres:

binai[7], nibar[7], boiar[7], boira[7], robai[7], baron[7], borna[7], borin[7], brion[7], robin[7], barri[7], biais[7], bisai[7], bains[7], basin[7], binas[7], nabis[7], sabin[7], abois[7], boisa[7], snoba[7], bison[7], bonis[7], abris[7], basir[7], brais[7], brisa[7], sabir[7], barns[7], brans[7], brins[7], boras[7], robas[7], brios[7], birrs[7], basis[7], noria[5], ornai[5], rirai[5], arroi[5], ainsi[5], niais[5], irais[5], irisa[5], riais[5], arsin[5], ranis[5], sarin[5], rosai[5], ornas[5], saron[5], sonar[5], irons[5], noirs[5], noris[5], orins[5], rions[5], riras[5], rosir[5]