Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
Y, O, Y, O, T, A, S, S, I, E, Z:

Mots de 11 lettres:

yoyotassiez[38]

Mots de 9 lettres:

yoyotasse[27]

Mots de 8 lettres:

yoyotiez[35], yoyotais[26], assoyiez[26], otassiez[17]

Mots de 7 lettres:

yoyotez[34], yoyotai[25], yoyotas[25], yoyotes[25], yassiez[25], assoyez[25], tassiez[16], zestais[16], tossiez[16]

Mots de 6 lettres:

yoyota[24], yoyote[24], yassez[24], seyait[15], taisez[15], zestai[15], azotes[15], toisez[15], tassez[15], zestas[15], tissez[15], tossez[15], assoie[6], saites[6], siesta[6], taises[6], osates[6], otasse[6], assoit[6], toisas[6], tossai[6], setois[6], soties[6], toises[6]

Mots de 5 lettres:

soyez[23], yasse[14], aisys[14], soyas[14], yetis[14], oyats[14], osiez[14], assez[14], azote[14], otiez[14], zesta[14], aises[5], essai[5], saies[5], oasis[5], osais[5], soies[5], sosie[5], etais[5], saite[5], taies[5], taise[5], osait[5], otais[5], toisa[5], sotie[5], toise[5], sates[5], stase[5], tasse[5], assit[5], astis[5], satis[5], tissa[5], sites[5], tisse[5], tossa[5], tosse[5], ostos[5]

Mots de 4 lettres:

ayez[22], oyez[22], aisy[13], soya[13], oyes[13], yass[13], yeti[13], oyat[13], yets[13], osez[13], zoes[13], zoos[13], zeta[13], otez[13], zest[13], zist[13], aies[4], aise[4], saie[4], osai[4], oies[4], soie[4], ases[4], asse[4], issa[4], sais[4], sise[4], osas[4], oses[4], sois[4], etai[4], taie[4], iota[4], otai[4], sate[4], asti[4], sait[4], sati[4], tais[4], site[4], osat[4], otas[4], taos[4], otes[4], soit[4], osto[4], sets[4], osts[4], sots[4], toss[4]

Mots de 3 lettres:

oye[12], ays[12], yet[12], zoe[12], zoo[12], aie[3], oie[3], ase[3], ais[3], sai[3], osa[3], ose[3], iso[3], soi[3], sas[3], ses[3], sis[3], eta[3], ait[3], ota[3], tao[3], ote[3], toi[3], tas[3], est[3], set[3], tes[3], ost[3], sot[3]

Mots de 2 lettres:

ay[11], ai[2], as[2], sa[2], es[2], se[2], si[2], os[2], ta[2], et[2], te[2]