Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
Y, A, K, I, T, O, R, I:

Mots de 8 lettres:

yakitori[26]

Mots de 6 lettres:

troika[15], riotai[6]

Mots de 5 lettres:

tokay[23], kotai[14], tokai[14], oriya[14], irait[5], riait[5], tirai[5], triai[5], ratio[5], riota[5], rotai[5], torii[5]

Mots de 4 lettres:

york[22], kyat[22], raki[13], kora[13], okra[13], ikat[13], tiki[13], kota[13], kart[13], oyat[13], tory[13], troy[13], irai[4], iota[4], otai[4], rait[4], tari[4], tira[4], tria[4], rota[4], taro[4], roti[4], trio[4]

Mots de 3 lettres:

yak[21], oka[12], kir[12], kit[12], kot[12], ray[12], air[3], ira[3], rai[3], ria[3], rio[3], roi[3], ait[3], ota[3], tao[3], toi[3], art[3], rat[3], tar[3], rit[3], tir[3], tri[3], rot[3]

Mots de 2 lettres:

ka[11], ay[11], ai[2], ra[2], ri[2], or[2], ta[2]