Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
W, A, R, N, I, N, G, S:

Mots de 8 lettres:

warnings[19]

Mots de 7 lettres:

warning[18]

Mots de 6 lettres:

garnis[8], grains[8]

Mots de 5 lettres:

swing[16], iwans[14], garni[7], grain[7], gains[7], nagis[7], signa[7], garis[7], grisa[7], rangs[7], rings[7], nains[5], ninas[5], arsin[5], ranis[5], sarin[5]

Mots de 4 lettres:

iwan[13], gain[6], nagi[6], agir[6], gari[6], rang[6], ring[6], agis[6], gais[6], gans[6], sang[6], gins[6], gars[6], gras[6], gris[6], nain[4], rani[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], airs[4], iras[4], rais[4], rias[4], sari[4]

Mots de 3 lettres:

agi[5], gai[5], gan[5], gin[5], gis[5], nia[3], air[3], ira[3], rai[3], ria[3], ais[3], sai[3], ans[3], ars[3], ras[3], sar[3], ris[3], sir[3]

Mots de 2 lettres:

ai[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], ra[2], ri[2], as[2], sa[2], si[2]