Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
U, N, I, F, A, M, I, L, I, A, U, X:

Mots de 12 lettres:

unifamiliaux[25]

Mots de 9 lettres:

familiaux[22]

Mots de 8 lettres:

liminaux[18], fulminai[12], aluminai[9]

Mots de 7 lettres:

filiaux[19], animaux[17], fulmina[11], unifiai[10], falunai[10], influai[10], laminai[8], miaulai[8], alumina[8]

Mots de 6 lettres:

fluxai[18], fanaux[18], finaux[18], influx[18], filmai[10], flanai[9], unifia[9], faluna[9], influa[9], animai[7], maniai[7], animal[7], lamina[7], miaula[7], lainai[6], alunai[6]

Mots de 5 lettres:

faxai[17], fixai[17], fixin[17], fluxa[17], mixai[15], xalam[15], axial[14], luxai[14], anaux[14], unaux[14], mafia[9], filma[9], manif[9], fumai[9], fanum[9], filai[8], fanai[8], fanal[8], flana[8], final[8], filin[8], fluai[8], falun[8], aimai[6], lamai[6], limai[6], anima[6], mania[6], minai[6], liman[6], malin[6], milan[6], laina[5], aunai[5], aluna[5], aluni[5]

Mots de 4 lettres:

faxa[16], faix[16], fixa[16], faux[16], flux[16], maxi[14], mixa[14], manx[14], maux[14], axai[13], ixai[13], ixia[13], aulx[13], luxa[13], faim[8], film[8], fuma[8], fiai[7], alfa[7], fila[7], fana[7], afin[7], naif[7], fini[7], flan[7], flua[7], unif[7], aima[5], maia[5], lama[5], lima[5], mail[5], mali[5], aman[5], mana[5], iman[5], main[5], mina[5], mini[5], amui[5], muai[5], luma[5], maul[5], muni[5], liai[4], niai[4], anal[4], anil[4], aula[4], auna[4], nuai[4], alun[4], ulna[4], unau[4]

Mots de 3 lettres:

fax[15], max[13], mix[13], axa[12], ixa[12], aux[12], lux[12], fia[6], fla[6], fil[6], fan[6], fin[6], nif[6], fui[6], fun[6], ami[4], mai[4], mal[4], mil[4], man[4], min[4], mua[4], ail[3], lai[3], lia[3], ana[3], nia[3], lin[3], alu[3], lui[3], nua[3], nui[3], uni[3], nul[3]

Mots de 2 lettres:

xi[11], fa[5], fi[5], if[5], ma[3], mi[3], mu[3], aa[2], ai[2], la[2], il[2], li[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], au[2], lu[2], nu[2], un[2]