Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
N, A, N, T, I, S, S, E:

Mots de 8 lettres:

naissent[8], nantisse[8], niassent[8], tannises[8]

Mots de 7 lettres:

insanes[7], nanises[7], anisent[7], nanties[7], tannise[7], issante[7], nasties[7], saintes[7], satines[7], sentais[7], tanises[7], tisanes[7]

Mots de 6 lettres:

insane[6], naines[6], nanise[6], anises[6], asines[6], naisse[6], niasse[6], saines[6], sanies[6], nantie[6], entais[6], etains[6], nastie[6], niates[6], sainte[6], satine[6], tanise[6], tenais[6], tenias[6], tisane[6], neants[6], tannes[6], nantis[6], tanins[6], tennis[6], saites[6], siesta[6], taises[6], santes[6], seants[6], senats[6], issant[6], saints[6], satins[6], sentis[6], tinsse[6]

Mots de 5 lettres:

naine[5], aines[5], anise[5], asine[5], saine[5], sanie[5], nains[5], ninas[5], innes[5], aises[5], essai[5], saies[5], anses[5], nases[5], nasse[5], sensa[5], asins[5], sains[5], seins[5], siens[5], aient[5], entai[5], etain[5], tenia[5], neant[5], tanne[5], nanti[5], niant[5], tanin[5], nient[5], etais[5], saite[5], taies[5], taise[5], antes[5], entas[5], sante[5], seant[5], senat[5], saint[5], satin[5], tains[5], tians[5], senti[5], teins[5], tiens[5], tines[5], sates[5], stase[5], tasse[5], assit[5], astis[5], satis[5], tissa[5], sites[5], tisse[5]

Mots de 4 lettres:

aine[4], nain[4], inne[4], aies[4], aise[4], saie[4], anes[4], anse[4], nase[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], nies[4], sein[4], sien[4], ases[4], asse[4], issa[4], sais[4], sise[4], sans[4], sens[4], etai[4], taie[4], ante[4], enta[4], nait[4], niat[4], tain[4], tian[4], niet[4], tien[4], tine[4], sate[4], asti[4], sait[4], sati[4], tais[4], site[4], tans[4], nets[4], sent[4], nits[4], tins[4], sets[4]

Mots de 3 lettres:

aie[3], ane[3], nia[3], nie[3], ase[3], ais[3], sai[3], ans[3], nes[3], sen[3], sas[3], ses[3], sis[3], eta[3], ait[3], tan[3], net[3], nit[3], tin[3], tas[3], est[3], set[3], tes[3]

Mots de 2 lettres:

ai[2], an[2], na[2], en[2], ne[2], in[2], ni[2], as[2], sa[2], es[2], se[2], si[2], ta[2], et[2], te[2]