Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
J, O, I, N, T, O, Y, A, S, S, I, O, N, S:

Mots de 14 lettres:

jointoyassions[30]

Mots de 12 lettres:

jointassions[19]

Mots de 11 lettres:

jointoyions[27], syntonisais[20]

Mots de 10 lettres:

jointoyais[26], jointoyons[26], noyassions[19], syntonisai[19], syntonisas[19], ajointions[17], notassions[10]

Mots de 9 lettres:

jointoyai[25], jointoyas[25], assoyions[18], syntonisa[18], ajointons[16], jointions[16], naissions[9], niassions[9], assonions[9], ionisants[9], satinions[9], tanisions[9], tisonnais[9], sinisants[9], insistons[9], tinssions[9], otassions[9]

Mots de 8 lettres:

jointoya[24], yassions[17], assoyons[17], jassions[15], jointais[15], jointons[15], anisions[8], niaisons[8], ionisons[8], naissons[8], sinisons[8], assonons[8], ionisant[8], tisonnai[8], sinisant[8], taisions[8], satinons[8], tanisons[8], tisonnas[8], toisions[8], insistas[8], tassions[8], tissions[8], tossions[8]

Mots de 7 lettres:

yonnais[16], noyions[16], yassons[16], jasions[14], jassons[14], jointai[14], jointas[14], ionisas[7], anisons[7], sonnais[7], sinisas[7], saisons[7], ionisat[7], nations[7], sonnait[7], tisonna[7], tonnais[7], notions[7], insista[7], sinisat[7], toisais[7], taisons[7], santons[7], toisons[7], tissais[7], issants[7], tossais[7], tassons[7], tissons[7], tossons[7]

Mots de 6 lettres:

noyais[15], noyons[15], sayons[15], soyons[15], noyait[15], noyant[15], ninjas[13], jasons[13], jointa[13], taijis[13], joints[13], ionisa[6], anions[6], sonnai[6], niions[6], sinisa[6], saison[6], sonnas[6], oisons[6], osions[6], saisis[6], assois[6], nation[6], tonnai[6], notion[6], nantis[6], tanins[6], toisai[6], notais[6], santon[6], sonnat[6], tonnas[6], otions[6], toison[6], notons[6], isatis[6], saisit[6], tissai[6], issant[6], saints[6], satins[6], instis[6], assoit[6], toisas[6], tossai[6], tisons[6], assist[6], tissas[6], tossas[6]

Mots de 5 lettres:

noyai[14], ayons[14], noyas[14], sayon[14], aisys[14], soyas[14], noyat[14], oyant[14], oyats[14], ninja[12], jains[12], joins[12], sojas[12], taiji[12], joint[12], jotas[12], anion[5], ainsi[5], niais[5], nains[5], ninas[5], anons[5], sonna[5], nions[5], sinon[5], oison[5], nonos[5], saisi[5], asins[5], sains[5], oasis[5], osais[5], soins[5], osons[5], sonos[5], assis[5], issas[5], niait[5], nanti[5], niant[5], tanin[5], notai[5], tonna[5], saint[5], satin[5], tains[5], tians[5], insti[5], intis[5], osait[5], otais[5], toisa[5], notas[5], osant[5], taons[5], oints[5], tison[5], otons[5], assit[5], astis[5], satis[5], tissa[5], tossa[5], ostos[5]

Mots de 4 lettres:

jain[11], jais[11], niai[4], nain[4], anon[4]