Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
B, A, R, I, O, L, A, S:

Mots de 8 lettres:

aboliras[10], bariolas[10]

Mots de 7 lettres:

abolira[9], bariola[9], blairas[9], rablais[9], oralisa[7]

Mots de 6 lettres:

blaira[8], rablai[8], abolir[8], balais[8], balisa[8], blasai[8], sablai[8], abolis[8], balois[8], lobais[8], abrias[8], basira[8], braisa[8], brasai[8], rabais[8], sabrai[8], rablas[8], barils[8], blairs[8], labris[8], riblas[8], arobas[8], arbois[8], boiars[8], boiras[8], robais[8], ralais[6], salira[6], saloir[6]

Mots de 5 lettres:

balai[7], aboli[7], lobai[7], abria[7], rabla[7], baril[7], blair[7], labri[7], ribla[7], boiar[7], boira[7], robai[7], baisa[7], basai[7], balsa[7], basal[7], blasa[7], sabla[7], bilas[7], abois[7], boisa[7], labos[7], lobas[7], lobis[7], abras[7], brasa[7], sabar[7], sabra[7], abris[7], basir[7], brais[7], brisa[7], sabir[7], boras[7], robas[7], brios[7], brols[7], ralai[5], alias[5], salai[5], saola[5], alios[5], alois[5], isola[5], airas[5], arias[5], arisa[5], raias[5], rasai[5], ralas[5], laris[5], liras[5], rails[5], rials[5], salir[5], rosai[5], alors[5], arols[5], loirs[5], loris[5]

Mots de 4 lettres:

bail[6], bila[6], aboi[6], labo[6], loba[6], lobi[6], abri[6], brai[6], bora[6], roba[6], brio[6], brol[6], basa[6], bais[6], basi[6], bisa[6], isba[6], bals[6], boas[6], obas[6], bios[6], bois[6], ibos[6], obis[6], bols[6], lobs[6], bars[6], bras[6], rabs[6], bris[6], robs[6], aloi[4], aira[4], aria[4], raia[4], rala[4], lari[4], lira[4], rail[4], rial[4], arol[4], oral[4], loir[4], lori[4], sala[4], ails[4], lais[4], lias[4], sali[4], sial[4], sila[4], osai[4], laos[4], olas[4], lois[4], silo[4], soli[4], aras[4], rasa[4], airs[4], iras[4], rais[4], rias[4], sari[4], rosa[4], rios[4], rois[4], rosi[4], soir[4], lors[4]

Mots de 3 lettres:

bai[5], bal[5], boa[5], oba[5], bio[5], ibo[5], obi[5], bol[5], lob[5], bar[5], rab[5], rob[5], bas[5], bis[5], ail[3], lai[3], lia[3], lao[3], ola[3], loi[3], oil[3], ara[3], air[3], ira[3], rai[3], ria[3], rio[3], roi[3], aas[3], asa[3], ais[3], sai[3], las[3], sal[3]