Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
B, A, M, A, K, O, I, S, E:

Mots de 9 lettres:

bamakoise[21]

Mots de 8 lettres:

bamakois[20]

Mots de 6 lettres:

kemias[16], eskimo[16], abimas[9], abimes[9], amibes[9], iambes[9], biomes[9], embois[9], abasie[8], aboies[8]

Mots de 5 lettres:

sebka[16], kemia[15], kamis[15], makis[15], amoks[15], mokas[15], abima[8], abime[8], amibe[8], iambe[8], biome[8], samba[8], sambo[8], bomes[8], aboie[7], baisa[7], basai[7], abies[7], baies[7], baise[7], basie[7], beais[7], abois[7], boisa[7], boise[7], obeis[7], aimas[6], maias[6], masai[6], aimes[6], amies[6], emias[6], maies[6], semai[6], moais[6], moisa[6], emois[6], moies[6], moise[6], omise[6], osmie[6]

Mots de 4 lettres:

kobs[15], kami[14], maki[14], amok[14], moka[14], keas[13], sake[13], saki[13], skai[13], skia[13], skie[13], okas[13], bome[7], mobs[7], baie[6], beai[6], aboi[6], obei[6], basa[6], baes[6], base[6], beas[6], bais[6], basi[6], bisa[6], isba[6], bise[6], boas[6], obas[6], bios[6], bois[6], ibos[6], obis[6], aima[5], maia[5], aime[5], amie[5], emia[5], maie[5], moai[5], emoi[5], moie[5], amas[5], ames[5], mesa[5], same[5], sema[5], amis[5], mais[5], misa[5], sima[5], emis[5], mies[5], mise[5], maos[5], maso[5], moas[5], soma[5], meos[5], miso[5], mois[5], omis[5], aies[4], aise[4], saie[4], osai[4], oies[4], soie[4]

Mots de 3 lettres:

kob[14], kea[12], oka[12], kas[12], ska[12], ksi[12], ski[12], mob[6], bea[5], bai[5], boa[5], oba[5], bio[5], ibo[5], obi[5], bas[5], bis[5], ame[4], ami[4], mai[4], mie[4], mao[4], moa[4], meo[4], moi[4], mas[4], mes[4], mis[4], mos[4], som[4], aie[3], oie[3], aas[3], asa[3], ase[3], ais[3], sai[3], osa[3], ose[3], iso[3], soi[3]

Mots de 2 lettres:

ka[11], ba[4], be[4], bi[4], ma[3], me[3], mi[3], aa[2], ai[2], as[2], sa[2], es[2], se[2], si[2], os[2]