Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
Z, I, G, Z, A, G, U, E, R, A, I, S:

Mots de 12 lettres:

zigzaguerais[34]

Mots de 11 lettres:

zigzaguerai[33], zigzagueras[33]

Mots de 10 lettres:

zigzaguera[32], zigzaguais[32]

Mots de 9 lettres:

zigzaguai[31], zigzaguer[31], zigzaguas[31], zigzagues[31], aiguisage[13], giguerais[13], aiguisera[11]

Mots de 8 lettres:

zigzagua[30], zigzague[30], razziais[26], gazerais[19], aiguisez[19], azurages[19], gagerais[12], giguerai[12], aiguages[12], gigueras[12], grugeais[12], suggerai[12], aiguiser[10]

Mots de 7 lettres:

zigzags[29], razziai[25], razzias[25], razzies[25], azuriez[25], gazages[20], giguiez[20], grugiez[20], gazerai[18], agiriez[18], zagaies[18], gazeras[18], gaziers[18], grisiez[18], azurage[18], arguiez[18], raguiez[18], arasiez[16], arisiez[16], azurais[16], sauriez[16], gagerai[11], aigages[11], gageais[11], gageras[11], garages[11], ragages[11], aiguage[11], giguera[11], grugeai[11], giguais[11], gageurs[11], grugeas[11], suggera[11], agreais[9], egarais[9], rageais[9], agirais[9], aigries[9], egrisai[9], aiguisa[9], aiguise[9], saurage[9], arguais[9], raguais[9], auriges[9], sarigue[9]

Mots de 6 lettres:

zigzag[28], gaziez[26], razzia[24], razzie[24], azurez[24], gazage[19], gagiez[19], giguez[19], grugez[19], zagaie[17], gazera[17], agirez[17], gariez[17], gazier[17], ragiez[17], gazais[17], gaizes[17], gisiez[17], grisez[17], arguez[17], raguez[17], zigues[17], airiez[15], arasez[15], arisez[15], azeris[15], rasiez[15], zaires[15], irisez[15], azurai[15], auriez[15], azuras[15], azures[15], saurez[15], rusiez[15], aigage[10], gageai[10], gagera[10], garage[10], ragage[10], gageas[10], agregs[10], giguai[10], gageur[10], grugea[10], giguer[10], giguas[10], gigues[10], gruges[10], agreai[8], egarai[8], rageai[8], agirai[8], aigrie[8], sagaie[8], agreas[8], egaras[8], rageas[8], rasage[8], agiras[8], garais[8], aigres[8], egrisa[8], gerais[8], greais[8], gresai[8], reagis[8], aigris[8], grisai[8], giries[8], arguai[8], raguai[8], aurige[8], aigues[8], gueais[8], seguia[8], arguas[8], raguas[8], argues[8], ragues[8], sargue[8], usager[8], gueris[8], rugies[8], surgie[8], aerais[6], airais[6], arisai[6], seriai[6], aurais[6], saurai[6], saurie[6], suaire[6], suerai[6], userai[6]

Mots de 5 lettres:

gagea[9], agreg[9], gager[9], gagas[9], gages[9], gigas[9], agrea[7], egara[7], ragea[7], agira[7], garai[7], aigre[7], gerai[7], greai[7], reagi[7], aigri[7], girie[7], saiga[7], agies[7], gaies[7], geais[7], argas[7], garas[7], raags[7], ragas[7], agres[7], gares[7], geras[7], greas[7], aerai[5], airai[5], aeras[5], arase[5]