Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
Y, A, C, H, T, I, N, G, S:

Mots de 9 lettres:

yachtings[25]

Mots de 8 lettres:

yachting[24]

Mots de 7 lettres:

chignas[14], chignat[14], chiants[12], casting[11]

Mots de 6 lettres:

yachts[20], chigna[13], gachis[13], chinas[11], nichas[11], chiant[11], chinat[11], nichat[11], chants[11], tchans[11], casing[10], catins[8], sciant[8], gisant[8], gitans[8], signat[8]

Mots de 5 lettres:

yacht[19], cyans[16], yangs[16], china[10], nicha[10], chais[10], chias[10], chans[10], inchs[10], chiat[10], chant[10], tchan[10], tchin[10], chats[10], chtis[10], nashi[8], hiant[8], thais[8], incas[7], gains[7], nagis[7], signa[7], catin[7], gitan[7], astic[7], catis[7], citas[7], sciat[7], gitas[7], cants[7], gants[7], saint[5], satin[5], tains[5], tians[5]

Mots de 4 lettres:

cyan[15], yang[15], gays[15], aisy[13], nays[13], yins[13], chai[9], chia[9], chan[9], inch[9], cash[9], chas[9], chat[9], chti[9], hais[7], hias[7], hans[7], hait[7], hiat[7], thai[7], hast[7], hits[7], shit[7], inca[6], gain[6], nagi[6], scia[6], agis[6], gais[6], gans[6], sang[6], gins[6], cati[6], cita[6], agit[6], gita[6], cant[6], gant[6], scat[6], tacs[6], tags[6], tics[6], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], nait[4], niat[4], tain[4], tian[4], asti[4], sait[4], sati[4], tais[4], tans[4], nits[4], tins[4]

Mots de 3 lettres:

gay[14], nay[12], yin[12], ays[12], hic[8], hai[6], hia[6], han[6], hit[6], agi[5], gai[5], gan[5], gin[5], cas[5], sac[5], cis[5], sic[5], gis[5], tac[5], tag[5], tic[5], git[5], nia[3], ais[3], sai[3], ans[3], ait[3], tan[3], nit[3], tin[3], tas[3]

Mots de 2 lettres:

ay[11], ah[5], ha[5], hi[5], ca[4], ci[4], ai[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], as[2], sa[2], si[2], ta[2]