Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
R, A, I, S, O, N, N, I, O, N, S:

Mots de 11 lettres:

raisonnions[11]

Mots de 10 lettres:

insonorisa[10], raisonnons[10]

Mots de 9 lettres:

nanisions[9], sonorisai[9], ironisons[9]

Mots de 8 lettres:

rainions[8], anisions[8], niaisons[8], nanisons[8], ionisons[8], sonnions[8], arisions[8], ironisas[8], oraisons[8], sonorisa[8]

Mots de 7 lettres:

airions[7], ironisa[7], rainons[7], oraison[7], ornions[7], ionisas[7], anisons[7], sonnais[7], sonnons[7], raisins[7], arisons[7], raisons[7], rasions[7], irisons[7], ariosos[7], rosions[7]

Mots de 6 lettres:

ionisa[6], anions[6], sonnai[6], niions[6], raisin[6], airons[6], norias[6], ornais[6], raison[6], irions[6], riions[6], ronins[6], arioso[6], norois[6], ornons[6], sinisa[6], saison[6], sonnas[6], oisons[6], osions[6], irisas[6], saisir[6], arsins[6], sarins[6], rosais[6], rossai[6], rasons[6], sarons[6], sonars[6], rosons[6]

Mots de 5 lettres:

anion[5], noria[5], ornai[5], ronin[5], ainsi[5], niais[5], nains[5], ninas[5], anons[5], sonna[5], nions[5], sinon[5], oison[5], nonos[5], irais[5], irisa[5], riais[5], arsin[5], ranis[5], sarin[5], rosai[5], ornas[5], saron[5], sonar[5], irons[5], noirs[5], noris[5], orins[5], rions[5], saisi[5], asins[5], sains[5], oasis[5], osais[5], soins[5], osons[5], sonos[5], arsis[5], rassi[5], saris[5], rosas[5], rossa[5], saros[5], rosis[5], soirs[5]

Mots de 4 lettres:

niai[4], nain[4], anon[4], irai[4], rani[4], orna[4], noir[4], nori[4], orin[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], osai[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4], sono[4], airs[4], iras[4], rais[4], rias[4], sari[4], iris[4], rosa[4], rios[4], rois[4], rosi[4], soir[4], issa[4], sais[4], sans[4], osas[4], sois[4], sons[4], sars[4], sras[4], riss[4], sirs[4], sors[4]

Mots de 3 lettres:

nia[3], ion[3], non[3], air[3], ira[3], rai[3], ria[3], rio[3], roi[3], ais[3], sai[3], ans[3], osa[3], iso[3], soi[3], nos[3], son[3], ars[3], ras[3], sar[3], ris[3], sir[3], ors[3], ros[3], sas[3], sis[3]

Mots de 2 lettres:

ai[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], no[2], on[2], ra[2], ri[2], or[2], as[2], sa[2], si[2], os[2]