Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
P, A, L, I, N, O, D, I, E:

Mots de 9 lettres:

palinodie[12]

Mots de 7 lettres:

depilai[10], depliai[10], lipoide[10], opaline[9], anilide[8], enlaidi[8]

Mots de 6 lettres:

depila[9], deplia[9], lapide[9], plaide[9], lipide[9], padine[9], pedalo[9], podale[9], depoli[9], diploe[9], dipole[9], epilai[8], epinai[8], peinai[8], alpine[8], inalpe[8], lapine[8], nepali[8], pineal[8], plaine[8], leipoa[8], poelai[8], poilai[8], opinai[8], lapone[8], opalin[8], opinel[8], deliai[7], elidai[7], deniai[7], aldine[7], iodlai[7], idoine[7], nodale[7], ladino[7], doline[7], indole[7], enliai[6]

Mots de 5 lettres:

apide[8], plaid[8], epand[8], apode[8], diapo[8], dopai[8], podia[8], podie[8], podal[8], ponde[8], epiai[7], epila[7], lapie[7], palie[7], pelai[7], plaie[7], pilai[7], pliai[7], epina[7], paien[7], peina[7], napel[7], panel[7], penal[7], plane[7], alpin[7], lapin[7], plain[7], penil[7], plein[7], opale[7], poela[7], apiol[7], poila[7], ploie[7], poile[7], polie[7], apion[7], opina[7], piano[7], opine[7], lapon[7], nopal[7], lopin[7], pilon[7], plion[7], delai[6], delia[6], elida[6], ideal[6], laide[6], daine[6], denia[6], diane[6], dinai[6], eland[6], lande[6], aldin[6], ladin[6], iodai[6], oidie[6], diola[6], dolai[6], iodla[6], idole[6], iodle[6], anode[6], danio[6], doina[6], nodal[6], loden[6], eliai[5], alien[5], enlia[5], laine[5], liane[5], ilien[5], aioli[5], anoli[5], ileon[5], niole[5], ilion[5]

Mots de 4 lettres:

pied[7], pend[7], dopa[7], dope[7], pond[7], epia[6], paie[6], alpe[6], lape[6], pale[6], pela[6], pali[6], pila[6], plia[6], pile[6], plie[6], pane[6], pean[6], pain[6], pian[6], pine[6], plan[6], epoi[6], lope[6], pole[6], poil[6], poli[6], paon[6], open[6], peon[6], pion[6], aide[5], deal[5], dela[5], dail[5], dial[5], laid[5], lied[5], adne[5], dina[5], nida[5], deni[5], dine[5], inde[5], land[5], ioda[5], iode[5], dola[5], dole[5], diol[5], lido[5], adon[5], dona[5], onde[5], aile[4], elia[4], laie[4], liai[4], aine[4], niai[4], anel[4], elan[4], anil[4], lien[4], aloi[4], oeil[4], noie[4], enol[4], noel[4], lino[4], lion[4], loin[4]

Mots de 3 lettres:

aid[4]