Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
P, A, L, A, T, I, N, A, T:

Mots de 9 lettres:

palatinat[11]

Mots de 8 lettres:

plantait[10], platinat[10]

Mots de 7 lettres:

aplanat[9], aplanit[9], inalpat[9], lapinat[9], palatin[9], planait[9], plantai[9], platina[9], aplatit[9], patinat[9], tapinat[9], plantat[9], alitant[7]

Mots de 6 lettres:

aplani[8], inalpa[8], lapina[8], planai[8], aplati[8], lapait[8], panait[8], patina[8], tapina[8], lapant[8], planat[8], planta[8], pilant[8], plaint[8], pliant[8], tapait[8], tapant[8], pintat[8], tipant[8], lainat[6], alitat[6], lattai[6], talait[6], nattai[6], talant[6], litant[6]

Mots de 5 lettres:

lapai[7], panai[7], palan[7], plana[7], alpin[7], lapin[7], plain[7], atipa[7], tapai[7], aplat[7], lapat[7], palit[7], pilat[7], plait[7], pliat[7], panat[7], patin[7], pinta[7], tapin[7], plant[7], plint[7], tapat[7], patit[7], pitta[7], tapit[7], tipat[7], laina[5], alita[5], talai[5], natal[5], latin[5], liant[5], tatai[5], latta[5], talat[5], litat[5], tilta[5], natta[5], tatin[5], tinta[5], titan[5]

Mots de 4 lettres:

lapa[6], pala[6], pali[6], pila[6], plia[6], pana[6], pain[6], pian[6], plan[6], tapa[6], pait[6], pati[6], pita[6], tapi[6], tipa[6], plat[6], anal[4], anil[4], taal[4], tala[4], lait[4], liat[4], lita[4], nait[4], niat[4], tain[4], tian[4], tata[4], tait[4], tati[4], tilt[4], tant[4], tint[4]

Mots de 3 lettres:

api[5], pal[5], pli[5], pan[5], pin[5], pat[5], tip[5], ail[3], lai[3], lia[3], ana[3], nia[3], lin[3], ait[3], lit[3], tan[3], nit[3], tin[3], tat[3]

Mots de 2 lettres:

pi[4], aa[2], ai[2], la[2], il[2], li[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], ta[2]