Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
M, A, L, F, A, M, E, E, S:

Mots de 9 lettres:

malfamees[14]

Mots de 8 lettres:

malfamee[13], malfames[13], flammees[13]

Mots de 7 lettres:

malfame[12], flammee[12], flammes[12], flemmes[12], felames[11], lamames[9], emmelas[9], melames[9]

Mots de 6 lettres:

flamme[11], flemme[11], femmes[11], famees[10], feales[9], emmela[8], lemmes[8], almees[7], lamees[7]

Mots de 5 lettres:

femme[10], famee[9], famas[9], fames[9], mafes[9], feale[8], alfas[8], felas[8], elfes[8], feles[8], lemme[7], memes[7], malms[7], almee[6], lamee[6], lamas[6], smala[6], alems[6], lames[6], males[6], melas[6], meles[6], aleas[5], alesa[5], alese[5], salee[5]

Mots de 4 lettres:

fame[8], mafe[8], alfa[7], feal[7], fela[7], elfe[7], fele[7], fees[7], self[7], meme[6], malm[6], lama[5], alem[5], lame[5], male[5], mela[5], mele[5], amas[5], ames[5], mesa[5], same[5], sema[5], seme[5], mals[5], slam[5], lems[5], mels[5], alea[4], sala[4], ales[4], lesa[4], sale[4], lese[4]

Mots de 3 lettres:

fee[6], fla[6], ame[4], mal[4], lem[4], mel[4], mas[4], mes[4], ale[3], aas[3], asa[3], ase[3], las[3], sal[3], les[3], sel[3]

Mots de 2 lettres:

fa[5], ma[3], me[3], aa[2], la[2], le[2], as[2], sa[2], es[2], se[2]