Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
K, I, F, F, A, S, S, I, O, N, S:

Mots de 11 lettres:

kiffassions[26]

Mots de 10 lettres:

kifassions[22]

Mots de 9 lettres:

fiassions[12]

Mots de 8 lettres:

kiffions[23], sniffais[14], faisions[11], ossifias[11], fassions[11], fissions[11]

Mots de 7 lettres:

kiffais[22], kiffons[22], kifions[19], skiions[16], sniffai[13], sniffas[13], snifais[10], ossifia[10], faisons[10], fission[10], ionisas[7], sinisas[7], saisons[7]

Mots de 6 lettres:

kiffai[21], kiffas[21], skiffs[21], kifais[18], kifons[18], kinois[15], skiais[15], skions[15], affins[12], sniffa[12], snifai[9], fiions[9], snifas[9], oisifs[9], fassis[9], fossas[9], ionisa[6], sinisa[6], saison[6], saisis[6], assois[6]

Mots de 5 lettres:

kiffa[20], skiff[20], kifai[17], kifas[17], skifs[17], skiai[14], kinas[14], kaons[14], koans[14], sakis[14], skais[14], skias[14], skins[14], skons[14], affin[11], fifis[11], sniff[11], fiais[8], naifs[8], snifa[8], finis[8], oisif[8], faons[8], fions[8], foins[8], infos[8], fassi[8], fissa[8], fossa[8], sofas[8], soifs[8], ainsi[5], niais[5], saisi[5], asins[5], sains[5], oasis[5], osais[5], soins[5], assis[5], issas[5]

Mots de 4 lettres:

kifa[16], kifs[16], skif[16], kina[13], kaon[13], koan[13], saki[13], skai[13], skia[13], kans[13], skin[13], okas[13], skas[13], skis[13], fifi[10], fafs[10], fiai[7], afin[7], naif[7], fini[7], faon[7], fion[7], foin[7], info[7], fais[7], fias[7], fans[7], fins[7], nifs[7], snif[7], sofa[7], fois[7], soif[7], niai[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], osai[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4], issa[4], sais[4], sans[4], osas[4], sois[4], sons[4]

Mots de 3 lettres:

kif[15], kan[12], oka[12], kas[12], ska[12], ksi[12], ski[12], faf[9], off[9], fia[6], fan[6], fin[6], nif[6], foi[6], fis[6], ifs[6], nia[3], ion[3], ais[3], sai[3], ans[3], osa[3], iso[3], soi[3], nos[3], son[3], sas[3], sis[3]

Mots de 2 lettres:

ka[11], fa[5], fi[5], if[5], ai[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], no[2], on[2], as[2], sa[2], si[2], os[2]