Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
K, I, D, N, A, P, P, I, O, N, S:

Mots de 11 lettres:

kidnappions[25]

Mots de 10 lettres:

kidnappons[24]

Mots de 8 lettres:

appondis[13], nappions[12], nippions[12], pionnais[10], inondais[9]

Mots de 7 lettres:

skippai[20], aikidos[17], daikons[17], apponds[12], nippais[11], papions[11], pipions[11], nappons[11], nippons[11], pondais[10], pionnai[9], paninis[9], opinais[9], panions[9], pionnas[9], inondai[8], aidions[8], anodins[8], donnais[8], inondas[8], dinions[8], nonidis[8]

Mots de 6 lettres:

kippas[19], skippa[19], okapis[17], aikido[16], daikon[16], dakins[16], kinois[15], oppida[11], appond[11], nippai[10], papion[10], nippon[10], pipais[10], nippas[10], ippons[10], pipons[10], diapos[9], dopais[9], pondis[9], panini[8], opinai[8], pionna[8], apions[8], opinas[8], pianos[8], panons[8], pinson[8], anodin[7], donnai[7], inonda[7], nonidi[7], dinais[7], andins[7], iodais[7], adonis[7], aidons[7], danios[7], danois[7], doinas[7], sondai[7], donnas[7], dinons[7], ondins[7], ionisa[6], anions[6], sonnai[6], niions[6]

Mots de 5 lettres:

kippa[18], koppa[18], okapi[16], kapos[16], dakin[15], kadis[15], skiai[14], kinas[14], kaons[14], koans[14], pipai[9], nippa[9], ippon[9], papis[9], pipas[9], pipis[9], pipos[9], diapo[8], dopai[8], podia[8], dopas[8], poids[8], ponds[8], apion[7], opina[7], piano[7], pains[7], pians[7], pisan[7], sapin[7], posai[7], paons[7], pions[7], poins[7], dinai[6], andin[6], iodai[6], danio[6], doina[6], donna[6], ondin[6], dinas[6], nidas[6], dosai[6], iodas[6], adons[6], donas[6], sonda[6], anion[5], ainsi[5], niais[5], nains[5], ninas[5], anons[5], sonna[5], nions[5], sinon[5]

Mots de 4 lettres:

kapo[15], kips[15], skip[15], kadi[14], kids[14], kina[13], kaon[13], koan[13], saki[13], skai[13], skia[13], kans[13], skin[13], okas[13], papi[8], pipa[8], pipi[8], pipo[8], dopa[7], pond[7], dops[7], pain[6], pian[6], paon[6], pion[6], apis[6], aspi[6], pais[6], pans[6], pins[6], spin[6], posa[6], soap[6], pois[6], sipo[6], dina[5], nida[5], ioda[5], adon[5], dona[5], aids[5], dais[5], dias[5], sida[5], sidi[5], dans[5], nids[5], ados[5], daos[5], dosa[5], sado[5], soda[5], dois[5], dons[5], niai[4], nain[4], anon[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], osai[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4]