Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
K, A, O, L, I, N, I, S, A, N, T:

Mots de 11 lettres:

kaolinisant[20]

Mots de 10 lettres:

kaolinisat[19], laitonnais[10], liaisonnat[10]

Mots de 9 lettres:

kaolinisa[18], liaisonna[9], laitonnai[9], laitonnas[9], talonnais[9], lointains[9]

Mots de 8 lettres:

ikastola[17], lainions[8], laitonna[8], national[8], talonnai[8], lointain[8], latinisa[8], nanisait[8], niaisant[8], tannisai[8], alitions[8], insolait[8], nolisait[8], annotais[8], ionisant[8], tisonnai[8], talonnas[8], insolant[8], nolisant[8]

Mots de 7 lettres:

kaolins[16], lainais[7], nanisai[7], insolai[7], liaison[7], nolisai[7], lainons[7], lainait[7], lainant[7], annotai[7], talonna[7], alitais[7], italias[7], anisait[7], niaisat[7], satinai[7], tanisai[7], anisant[7], nanisat[7], nantais[7], tannais[7], tannisa[7], isolait[7], toilais[7], ionisat[7], atonals[7], alitons[7], insolat[7], isolant[7], laitons[7], latinos[7], nolisat[7], talions[7], litions[7], annotas[7], nations[7], sonnait[7], tisonna[7], tonnais[7]

Mots de 6 lettres:

kaolin[15], koalas[15], kinois[15], skiait[15], kanats[15], tankas[15], skiant[15], kotais[15], ostiak[15], tokais[15], tonkas[15], lainai[6], anisai[6], niaisa[6], lainas[6], nanisa[6], aiolis[6], isolai[6], ionisa[6], anolis[6], insola[6], nolisa[6], ilions[6], liions[6], anonas[6], anions[6], sonnai[6], niions[6], linons[6], alitai[6], italia[6], lainat[6], tannai[6], toilai[6], atonal[6], laiton[6], latino[6], talion[6], annota[6], nation[6], tonnai[6], alitas[6], salait[6], talais[6], lisait[6], listai[6], litais[6], silait[6], anisat[6], satina[6], tanisa[6], natals[6], salant[6], santal[6], latins[6], liants[6], lisant[6], silant[6], tannas[6], nantis[6], tanins[6], toisai[6], isolat[6], toilas[6], tolais[6], notais[6], talons[6], tonals[6], liston[6], litons[6], santon[6], sonnat[6], tonnas[6]

Mots de 5 lettres:

koala[14], skiai[14], kalis[14], akans[14], kanas[14], kinas[14], links[14], kolas[14], kilos[14], kaons[14], koans[14], kanat[14], tanka[14], laina[5], annal[5], aioli[5], anoli[5], ilion[5], anona[5], anion[5], linon[5], alias[5], salai[5], liais[5], silai[5], anisa[5], naias[5], ainsi[5], niais[5], nasal[5], anils[5], salin[5], nanas[5], nains[5], ninas[5], saola[5], alios[5], alois[5], isola[5], salon[5], sonal[5], linos[5], lions[5], nolis[5], solin[5], anons[5], sonna[5], nions[5], sinon[5], alita[5], talai[5], liait[5], litai[5], niait[5], natal[5], latin[5], liant[5], antan[5], tanna[5]