Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
I, N, D, U, I, R, A, S:

Mots de 8 lettres:

induiras[9], indurais[9]

Mots de 7 lettres:

induira[8], indurai[8], durains[8], durians[8], induras[8], nuirais[7], ruinais[7], surinai[7], unirais[7], urinais[7]

Mots de 6 lettres:

dinais[7], dirais[7], raidis[7], ridais[7], dinars[7], drains[7], nadirs[7], radins[7], indris[7], durain[7], durian[7], indura[7], induis[7], durais[7], radius[7], raisin[6], nuirai[6], ruinai[6], unirai[6], urinai[6], sinuai[6], usinai[6], nuiras[6], ruinas[6], saurin[6], surina[6], uniras[6], urinas[6]

Mots de 5 lettres:

dinai[6], dirai[6], raidi[6], ridai[6], dinar[6], drain[6], nadir[6], radin[6], indri[6], dinas[6], nidas[6], daris[6], diras[6], isard[6], radis[6], raids[6], riads[6], ridas[6], nards[6], rands[6], durai[6], indus[6], ardus[6], duras[6], sudra[6], ainsi[5], niais[5], irais[5], irisa[5], riais[5], arsin[5], ranis[5], sarin[5], nuira[5], ruina[5], unira[5], urina[5], nuais[5], sinua[5], usina[5], ruais[5], rusai[5], sauri[5], surin[5], ursin[5]

Mots de 4 lettres:

dina[5], nida[5], dari[5], dira[5], raid[5], riad[5], rida[5], nard[5], rand[5], aids[5], dais[5], dias[5], sida[5], sidi[5], dans[5], nids[5], rads[5], indu[5], ardu[5], dura[5], drus[5], durs[5], niai[4], irai[4], rani[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], airs[4], iras[4], rais[4], rias[4], sari[4], iris[4], nuai[4], ruai[4], unir[4], suai[4], usai[4], anus[4], nuas[4], insu[4], nuis[4], unis[4], ruas[4], rusa[4], saur[4], suri[4]

Mots de 3 lettres:

aid[4], dia[4], dan[4], din[4], nid[4], rad[4], dis[4], dru[4], dur[4], dus[4], sud[4], nia[3], air[3], ira[3], rai[3], ria[3], ais[3], sai[3], ans[3], ars[3], ras[3], sar[3], ris[3], sir[3], nua[3], nui[3], uni[3], rua[3], sua[3], usa[3], nus[3], uns[3], rus[3], sur[3]

Mots de 2 lettres:

da[3], du[3], ai[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], ra[2], ri[2], as[2], sa[2], si[2], au[2], nu[2], un[2], ru[2], su[2], us[2]