Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
I, M, P, O, S, A, S, S, E, S:

Mots de 10 lettres:

imposasses[13]

Mots de 9 lettres:

empoissas[12], imposasse[12], poissames[12], poissasse[11], moisasses[10]

Mots de 8 lettres:

empoissa[11], impasses[11], pissames[11], pissasse[10], posasses[10], moisasse[9], misasses[9]

Mots de 7 lettres:

impasse[10], posames[10], imposas[10], imposes[10], spasmes[10], epissas[9], paisses[9], posasse[9], poissas[9], poisses[9], assimes[8], essaims[8], misasse[8], mossies[8], omisses[8], assoies[7], assises[7], assisse[7], osasses[7]

Mots de 6 lettres:

imposa[9], empois[9], impose[9], opimes[9], spasme[9], passim[9], epissa[8], paisse[8], pesais[8], sepias[8], paseos[8], poissa[8], posais[8], poises[8], poisse[8], passes[8], pissas[8], pisses[8], speiss[8], essaim[7], semais[7], osames[7], moisas[7], moises[7], mossie[7], omises[7], omisse[7], osmies[7], masses[7], misses[7], mossis[7], assoie[6], assise[6], essais[6], osasse[6], assois[6], sosies[6], sasses[6]

Mots de 5 lettres:

pames[8], sampi[8], spams[8], epais[7], epias[7], paies[7], pesai[7], sepia[7], paseo[7], posai[7], epois[7], poise[7], aspes[7], passe[7], pesas[7], sapes[7], aspis[7], pissa[7], pises[7], pisse[7], posas[7], psoas[7], soaps[7], pesos[7], poses[7], speos[7], sipos[7], aimes[6], amies[6], emias[6], maies[6], semai[6], moais[6], moisa[6], emois[6], moies[6], moise[6], omise[6], osmie[6], masse[6], mesas[6], sames[6], semas[6], misas[6], simas[6], mises[6], misse[6], semis[6], masos[6], samos[6], somas[6], misos[6], mossi[6], aises[5], essai[5], saies[5], oasis[5], osais[5], soies[5], sosie[5], asses[5], sasse[5], assis[5], issas[5], sises[5]

Mots de 4 lettres:

pame[7], spam[7], mips[7], epia[6], paie[6], epoi[6], aspe[6], pesa[6], sape[6], apis[6], aspi[6], pais[6], epis[6], ipes[6], pies[6], pise[6], posa[6], soap[6], opes[6], peso[6], pose[6], pois[6], sipo[6], aime[5], amie[5], emia[5], maie[5], moai[5], emoi[5], moie[5], ames[5], mesa[5], same[5], sema[5], amis[5], mais[5], misa[5], sima[5], emis[5], mies[5], mise[5], maos[5], maso[5], moas[5], soma[5], meos[5], miso[5], mois[5], omis[5], mess[5], miss[5], aies[4], aise[4], saie[4], osai[4], oies[4], soie[4], ases[4], asse[4], issa[4], sais[4], sise[4], osas[4], oses[4], sois[4]