Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
I, M, I, T, A, T, I, O, N, S:

Mots de 10 lettres:

imitations[11]

Mots de 9 lettres:

imitation[10]

Mots de 8 lettres:

intimais[9], imitions[9], intimait[9], ionisait[8]

Mots de 7 lettres:

aimions[8], intimai[8], imitais[8], intimas[8], moisait[8], mations[8], moisant[8], montais[8], imitons[8], mitions[8], imitait[8], imitant[8], intimat[8], montait[8], mottais[8], ionisai[7], initias[7], ionisat[7], initiat[7], tintais[7], toisait[7], station[7], tations[7], toisant[7]

Mots de 6 lettres:

minais[7], moisai[7], aimons[7], amnios[7], maison[7], minois[7], nimois[7], imitai[7], intima[7], minait[7], montai[7], imitas[7], misait[7], mitais[7], maints[7], matins[7], misant[7], mitans[7], matois[7], moisat[7], tomais[7], moisit[7], moitis[7], amonts[7], matons[7], montas[7], tomans[7], minots[7], miston[7], mitons[7], timons[7], imitat[7], mitait[7], mitant[7], mottai[7], tomait[7], moitit[7], montat[7], tomant[7], mottas[7], ionisa[6], initia[6], toisai[6], notais[6], tintai[6], notait[6], tatins[6], tintas[6], titans[6], instit[6], toisat[6], tatons[6]

Mots de 5 lettres:

minai[6], misai[6], imans[6], mains[6], minas[6], minis[6], moais[6], moisa[6], moisi[6], mosan[6], soman[6], moins[6], imita[6], mitai[6], maint[6], matin[6], minat[6], mitan[6], tomai[6], moiti[6], amont[6], maton[6], monta[6], toman[6], minot[6], miton[6], timon[6], matis[6], misat[6], mitas[6], samit[6], tamis[6], matos[6], tomas[6], monts[6], matit[6], mitat[6], motta[6], tomat[6], ainsi[5], niais[5], niait[5], notai[5], saint[5], satin[5], tains[5], tians[5], insti[5], intis[5], osait[5], otais[5], toisa[5], notas[5], osant[5], taons[5], oints[5], tison[5], tatin[5], tinta[5], titan[5], otait[5], notat[5], otant[5], tatis[5], titis[5], toast[5], sitot[5], toits[5]

Mots de 4 lettres:

iman[5], main[5], mina[5], mini[5], moai[5], amis[5], mais[5], misa[5], sima[5], mans[5], mins[5], maos[5], maso[5], moas[5], soma[5], miso[5], mois[5], omis[5], mons[5], noms[5], mati[5], mita[5], toma[5], omit[5], mont[5], niai[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], osai[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4], nait[4], niat[4], tain[4], tian[4], inti[4], iota[4], otai[4], nota[4], taon[4], oint[4], asti[4], sait[4], sati[4], tais[4]