Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
I, M, B, I, B, E, R, A, I, S:

Mots de 10 lettres:

imbiberais[15]

Mots de 9 lettres:

imbiberai[14], imbiberas[14]

Mots de 8 lettres:

imbibera[13], imbibais[13]

Mots de 7 lettres:

imbibai[12], imbiber[12], babisme[12], imbibas[12], imbibes[12], biribis[11], beirams[10], brimais[10], biaiser[9], biserai[9], mairies[8], miserai[8], remisai[8], saimiri[8]

Mots de 6 lettres:

imbiba[11], imbibe[11], bembas[11], biribi[10], babies[10], barbes[10], rebabs[10], rabbis[10], birbes[10], brebis[10], bribes[10], abimer[9], beiram[9], brimai[9], abimes[9], amibes[9], iambes[9], ambres[9], brames[9], brimas[9], brimes[9], biaise[8], abries[8], baiser[8], bisera[8], braies[8], braise[8], brisai[8], iberis[8], mairie[7], emiais[7], maires[7], maries[7], misera[7], ramies[7], remisa[7], mirais[7], rimais[7], seriai[6], irisai[6]

Mots de 5 lettres:

bemba[10], barbe[9], rebab[9], rabbi[9], birbe[9], bribe[9], abbes[9], bibis[9], abime[8], amibe[8], iambe[8], ambre[8], brame[8], brima[8], brime[8], abrie[7], braie[7], abies[7], baies[7], baise[7], basie[7], beais[7], biais[7], bisai[7], abers[7], baser[7], brase[7], rabes[7], sabre[7], abris[7], basir[7], brais[7], brisa[7], sabir[7], biser[7], bries[7], brise[7], sbire[7], emiai[6], aimer[6], maire[6], marie[6], ramie[6], mirai[6], rimai[6], aimes[6], amies[6], emias[6], maies[6], semai[6], misai[6], amers[6], armes[6], mares[6], maser[6], rames[6], maris[6], miras[6], ramis[6], rimas[6], emirs[6], mires[6], miser[6], remis[6], rimes[6], aires[5], arise[5], raies[5], reais[5], serai[5], seria[5], siera[5], irais[5], irisa[5], riais[5], irise[5]

Mots de 4 lettres:

abbe[8], bibi[8], baie[6], beai[6], aber[6], rabe[6], abri[6], brai[6], brie[6], baes[6], base[6], beas[6], bais[6], basi[6], bisa[6], isba[6], bise[6], ibis[6], bars[6], bras[6], rabs[6], bers[6], bris[6], aime[5], amie[5], emia[5], maie[5], amer[5], arme[5], mare[5], rame[5], mari[5], mira[5], rami[5], rima[5], emir[5], mire[5], rime[5], ames[5], mesa[5], same[5], sema[5], amis[5], mais[5], misa[5], sima[5], emis[5], mies[5], mise[5], aire[4], raie[4], reai[4], irai[4], aies[4], aise[4], saie[4], ares[4], rase[4], reas[4], sera[4], airs[4], iras[4], rais[4], rias[4], sari[4]