Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
I, M, A, G, I, O, N, S:

Mots de 8 lettres:

gominais[11], imagions[11]

Mots de 7 lettres:

gominai[10], gominas[10], oignais[9], soignai[9], aimions[8]

Mots de 6 lettres:

gomina[9], gamins[9], amigos[9], imagos[9], signai[8], agonis[8], soigna[8], oignis[8], minais[7], moisai[7], aimons[7], amnios[7], maison[7], minois[7], nimois[7], ionisa[6]

Mots de 5 lettres:

gamin[8], amigo[8], imago[8], sigma[8], mings[8], ogams[8], agoni[7], gains[7], nagis[7], signa[7], agios[7], sango[7], oings[7], minai[6], misai[6], imans[6], mains[6], minas[6], minis[6], moais[6], moisa[6], moisi[6], mosan[6], soman[6], moins[6], ainsi[5], niais[5]

Mots de 4 lettres:

ming[7], ogam[7], goim[7], smog[7], gain[6], nagi[6], agio[6], oing[6], agis[6], gais[6], gans[6], sang[6], gins[6], gois[6], gons[6], song[6], iman[5], main[5], mina[5], mini[5], moai[5], amis[5], mais[5], misa[5], sima[5], mans[5], mins[5], maos[5], maso[5], moas[5], soma[5], miso[5], mois[5], omis[5], mons[5], noms[5], niai[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], osai[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4]

Mots de 3 lettres:

agi[5], gai[5], gan[5], gin[5], goi[5], gon[5], gis[5], gos[5], ami[4], mai[4], man[4], min[4], mao[4], moa[4], moi[4], mon[4], nom[4], mas[4], mis[4], mos[4], som[4], nia[3], ion[3], ais[3], sai[3], ans[3], osa[3], iso[3], soi[3], nos[3], son[3]

Mots de 2 lettres:

go[4], ma[3], mi[3], ai[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], no[2], on[2], as[2], sa[2], si[2], os[2]