Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
B, A, R, B, I, O, N, S:

Mots de 8 lettres:

barbions[12]

Mots de 7 lettres:

bobinas[11], rabbins[11], barbons[11], abrions[9], borains[9], bornais[9]

Mots de 6 lettres:

bobina[10], rabbin[10], barbon[10], rabbis[10], borain[8], bornai[8], bonsai[8], snobai[8], nibars[8], risban[8], arbois[8], boiars[8], boiras[8], robais[8], barons[8], bornas[8], borins[8], brions[8], robins[8], airons[6], norias[6], ornais[6], raison[6]

Mots de 5 lettres:

rabbi[9], nibar[7], boiar[7], boira[7], robai[7], baron[7], borna[7], borin[7], brion[7], robin[7], bains[7], basin[7], binas[7], nabis[7], sabin[7], abois[7], boisa[7], snoba[7], bison[7], bonis[7], abris[7], basir[7], brais[7], brisa[7], sabir[7], barns[7], brans[7], brins[7], boras[7], robas[7], brios[7], noria[5], ornai[5], arsin[5], ranis[5], sarin[5], rosai[5], ornas[5], saron[5], sonar[5], irons[5], noirs[5], noris[5], orins[5], rions[5]

Mots de 4 lettres:

bobs[8], bain[6], bani[6], bina[6], nabi[6], aboi[6], boni[6], abri[6], brai[6], barn[6], bran[6], brin[6], bora[6], roba[6], brio[6], bais[6], basi[6], bisa[6], isba[6], bans[6], ibns[6], boas[6], obas[6], bios[6], bois[6], ibos[6], obis[6], bons[6], snob[6], bars[6], bras[6], rabs[6], bris[6], robs[6], rani[4], orna[4], noir[4], nori[4], orin[4], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], osai[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4], airs[4], iras[4], rais[4], rias[4], sari[4], rosa[4], rios[4], rois[4], rosi[4], soir[4]

Mots de 3 lettres:

bob[7], bai[5], ban[5], ibn[5], nib[5], boa[5], oba[5], bio[5], ibo[5], obi[5], bon[5], bar[5], rab[5], rob[5], bas[5], bis[5], nia[3], ion[3], air[3], ira[3], rai[3], ria[3], rio[3], roi[3], ais[3], sai[3], ans[3], osa[3], iso[3], soi[3], nos[3], son[3], ars[3], ras[3], sar[3], ris[3], sir[3], ors[3], ros[3]

Mots de 2 lettres:

ba[4], bi[4], ai[2], an[2], na[2], in[2], ni[2], no[2], on[2], ra[2], ri[2], or[2], as[2], sa[2], si[2], os[2]