Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
B, A, I, S, O, T, O, N, S:

Mots de 9 lettres:

baisotons[11], sabotions[11]

Mots de 8 lettres:

bastions[10], obstinas[10], boostais[10], sabotons[10]

Mots de 7 lettres:

baisons[9], basions[9], bonsais[9], snobais[9], boisons[9], boisson[9], bastion[9], bations[9], boisant[9], obstina[9], snobait[9], boostai[9], boitons[9], abstins[9], bastins[9], bissant[9], bossait[9], bastons[9], bossant[9], boostas[9], bostons[9], taisons[7], toisons[7]

Mots de 6 lettres:

bonsai[8], snobai[8], basins[8], bassin[8], sabins[8], boisas[8], bossai[8], basons[8], basson[8], snobas[8], bisons[8], bosons[8], boiton[8], bastin[8], bisant[8], boisat[8], boitas[8], baston[8], batons[8], nabots[8], snobat[8], bitons[8], obtins[8], boosta[8], boston[8], bissat[8], bastos[8], bossat[8], sabots[8], saison[6], oisons[6], osions[6], notais[6], otions[6], toison[6], issant[6], saints[6], satins[6], assoit[6], toisas[6], tossai[6], tisons[6]

Mots de 5 lettres:

bains[7], basin[7], binas[7], nabis[7], sabin[7], abois[7], boisa[7], snoba[7], bison[7], bonis[7], boson[7], basis[7], bisas[7], bissa[7], isbas[7], bossa[7], snobs[7], binat[7], boita[7], baton[7], nabot[7], basit[7], batis[7], bisat[7], bitas[7], abots[7], sabot[7], bitos[7], obits[7], boots[7], oison[5], asins[5], sains[5], oasis[5], osais[5], soins[5], osons[5], sonos[5], notai[5], saint[5], satin[5], tains[5], tians[5], osait[5], otais[5], toisa[5], notas[5], osant[5], taons[5], oints[5], tison[5], otons[5], assit[5], astis[5], satis[5], tissa[5], tossa[5], ostos[5]

Mots de 4 lettres:

bain[6], bani[6], bina[6], nabi[6], aboi[6], boni[6], bais[6], basi[6], bisa[6], isba[6], bans[6], ibns[6], boas[6], obas[6], bios[6], bois[6], ibos[6], obis[6], bons[6], snob[6], boss[6], bati[6], bita[6], abot[6], boit[6], obit[6], boot[6], bats[6], bits[6], bots[6], anis[4], asin[4], nais[4], nias[4], sain[4], osai[4], naos[4], ions[4], oins[4], soin[4], sono[4], issa[4], sais[4], sans[4], osas[4], sois[4], sons[4], nait[4], niat[4], tain[4], tian[4], iota[4], otai[4], nota[4], taon[4], oint[4], asti[4], sait[4], sati[4], tais[4], tans[4], nits[4], tins[4], osat[4], otas[4], taos[4], soit[4], sont[4], tons[4], osto[4], osts[4]