Utilisez le signe ? pour les lettres blanches (jokers)

On peut former les mots suivants à partir des lettres
A, B, O, I, E, R, A:

Mots de 7 lettres:

aboiera[9]

Mots de 6 lettres:

baiera[8], obeira[8], oberai[8]

Mots de 5 lettres:

aboie[7], arabe[7], abria[7], abrie[7], braie[7], arobe[7], obera[7], boiar[7], boira[7], robai[7], boire[7], borie[7], broie[7], obeir[7], obier[7], aerai[5]

Mots de 4 lettres:

baie[6], beai[6], aboi[6], obei[6], aber[6], rabe[6], abri[6], brai[6], brie[6], bora[6], roba[6], boer[6], bore[6], orbe[6], robe[6], brio[6], aera[4], aira[4], aria[4], raia[4], aire[4], raie[4], reai[4]

Mots de 3 lettres:

bea[5], bai[5], boa[5], oba[5], bio[5], ibo[5], obi[5], bar[5], rab[5], ber[5], rob[5], aie[3], oie[3], ara[3], are[3], rea[3], air[3], ira[3], rai[3], ria[3], ire[3], rie[3], ore[3], rio[3], roi[3]

Mots de 2 lettres:

ba[4], be[4], bi[4], aa[2], ai[2], ra[2], re[2], ri[2], or[2]